Information

Lokalnyhed for Vesterhavsklyngens område

Nyheder og reklamer opdateres hver mandag morgen på denne hjemmeside samt på 4 infoskærme i hhv. Thorsminde, Sdr. Nissum (2) og Staby.

Priser for annoncer:

Et år = kr. 2.500,- / 10 uger = kr. 1.000,- / 1 uge = kr. 150,-

Alle annoncebeløb går ubeskåret til Vesterhavsklyngen.

Foreninger i lokalområdet kan gratis få begivenheder af almen interesse med.

Alt er i lodret format, dvs. med samme højde/bredde-forhold som i et A4-ark, og alle indslag vises skiftevis i både stor og lille størrelse på skærmene – se et eksempel her: Infoskærme

Annoncører tilbydes mulighed for ændringer af annoncen fra egen computer.

Nyhedsmail – tilmed dig her:

VIGTIGT: Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail, som du skal bekræfte modtagelsen af, for at sikre at du ikke er blevet tilmeldt af andre end dig selv.

Udsendelsen varetages af programmet Mailchimp, som sørger for at din mailadresse bliver behandlet meget sikkert og under gældende lovgivning, og derfor er sikret mod misbrug eller videreformidling. Din mailadresse bliver altså ikke synlig for uvedkommende på nogen måde, og mailen indeholder ikke reklamer eller andet du ikke har bedt om.

Hvis du oplever fejl, eller har andre spørgsmål, er du hjerteligt velkommen til at kontakte redaktøren

Jens Andreas Vestergård, tlf. 6127 9888 / mail

Comments are closed.