Information

Lokalnyhed for klyngen Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Nyheder og reklamer opdateres hver mandag morgen, og der rundsendes en mail herom – se mere under Nyhedsmail

  De vises samtidigt på infoskærme i Thorsminde, Sdr. Nissum og Staby.

Priser for annoncer:

Et år = kr. 2.500,- / 10 uger = kr. 1.000,- / 1 uge = kr. 150,-

Alle annoncebeløb går ubeskåret til foreninger i lokalområdet.

Foreninger i lokalområdet kan gratis annoncere begivenheder af almen interesse.

Alle indslag vises skiftevis i både stor og lille størrelse på skærmene – se et enkelt skærmbillede her: Infoskærme

Annoncører for et helt år tilbydes et link til ændringer af annoncen fra egen computer, og opføres samtidigt som sponsor på Klyngekalenderen

Redaktør: Jens Andreas Vestergård, tlf. 6127 9888 / mail

——

Lokalnyhed er en frivillig forening med det formål at formidle nyheder og reklamer vedr. landsbyklyngen Thorsminde-Sdr. Nissum-Husby-Staby-Madum, i såvel nyhedsmails samt på områdets infoskærme. Se vedtægter og forretningsorden.

Underskrevne kopier af vedtægter og forretningsorden, samt referater og regnskaber, udleveres til medlemmerne efter anmodning.

Comments are closed.