Information

Lokalnyhed for Vesterhavsklyngens område

Nyheder og reklamer opdateres hver mandag morgen på denne hjemmeside samt på 5 infoskærme i hhv. Thorsminde, Sdr. Nissum (2), Staby og Vedersø Klit.

Priser for annoncer:

    • Et helt år = kr. 2.500,-
    • 10 uger = kr. 1.000,-
    • 1 uge = kr. 150,-

Alle annoncebeløb går ubeskåret til Vesterhavsklyngen.

Foreninger i lokalområdet kan gratis få begivenheder af almen interesse med.

Alt vises i lodret A4 format, dvs. med samme højde/bredde-forhold som i et A4-ark, og alle indslag vises med nyheder i dato-rækkefølge, mens reklamer optræder i tilfældig rækkefølge, også på hjemmesiden – se et eksempel på en infoskærm HER

Annoncører tilbydes mulighed for ændringer af annoncen fra egen computer.

Nyhedsmail udsendes hver mandag morgen – tilmeld dig her:

VIGTIGT: Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail, som du skal bekræfte modtagelsen af, for at sikre at du ikke er blevet tilmeldt af andre end dig selv.

Udsendelsen varetages af programmet Mailchimp, som sørger for at din mailadresse bliver behandlet sikkert og under gældende lovgivning, og derfor er sikret mod misbrug eller videreformidling. Din mailadresse bliver ikke synlig for uvedkommende på nogen måde, og mailen indeholder aldrig reklamer eller andet du ikke har bedt om.

Hvis du oplever fejl, eller har andre spørgsmål, er du hjerteligt velkommen til at kontakte redaktøren

Jens Andreas Lystbæk Vestergård, tlf. 6127 9888 / mail

Comments are closed.